نصب و راه اندازی دستگاه ها و عیب یابی توسط تیم خدمات