دارودرمان

شرکت دارو درمان پرشیا با تمرکز بر تجهیزات پزشکی در سال 1381 تاسیس شد. این شرکت متشکل از تیمی تحصیل کرده و با تجربه از پزشکان، مهندسین الکترونیک، پرستاران و مهندسین پزشکی است. شرکت دارودرمان در زمینه تولید، خرید و فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی چندین دهه است که در ایران فعالیت میکند.