خدمات پس از فروش دارودرمان

شرکت دارو درمان پرشیا ، فروش را پایانی بر ارتباط خود با مراکز نداسته و با استقرار بخش خدمات پس از فروش با بهترین امکانات و کادری متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات است .

بخش خدمات پس از فروش از زمان فروش دستگاه با ارائه خدماتی نظیر نصب و راه اندازی دستگاه و همچنین آموزش کاربری ، کیلینیکال و مراقبت های روزانه از دستگاه به پرسنل پرستاری و پزشکان، خدمات خود را آغاز می کند و تا پایان دوره تعهد خود ، در هر موقع از شبانه روز آماده ارائه خدمات در اسرع وقت می باشد .

همچنین بخش با تکیه بر توان فنی خود قادر به خدماتی همچون سرویس و کالیبراسیون دوره ای می باشد که هدف اصلی از این کار، کارکرد صحیح دستگاه در دراز مدت و به حداقل رساندن خرابی‌های غیر منتظره است.  در صورت هر گونه مشکلات غیر منتظره کادر آموزش دیده بخش قادر به تعمیر و سرویس دستگاه در کمترین زمان می باشند.

image from mobilecaddy.net